Chemare in judecata pt. contestarea recunoasterii paternitatii

Model Chemare in judecata pt. contestarea recunoasterii paternitatii

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ………………… (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………, str. …………….., nr. ……., etajul ……, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………. (numele si prenumele paratului) domiciliat in …………… judetul …………, str. ………….., nr. ……., etajul …….., apart. …….., in nume propriu si ca reprezentant legal al minorului …………… (numele si prenumele celui recunoscut), pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa constatati ca recunoasterea de catre parat a paternitatii asupra numitului minor, recunoastere constatata prin actul autentificat de Biroul notarial ……………….. sub nr. ……………, din ……………, nu corespunde realitatii si sa dispuneti anularea mentiunii facute in acest sens in registrul de stare civila al ……………. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele actiunii sunt urmatoarele:
In fapt, subsemnatul sunt fiul paratului nascut din casatoria sa cu …………………., Prin actul autentic sus-mentionat, tatal meu a recunoscut, insa, ca ar fi tata al minorului ……………….., nascut in afara casatoriei, din relatiile sale cu ……………… In realitate, aceasta declaratie este cu totul necorespunzatoare situatiei adevarate, intrucat la data conceptiei minorului, tatal meu se gasea in strainatate. Intr-adevar, paratul a lipsit din tara in lunile ianuarie – mai 199…., iar minorul s-a nascut la 10 decembrie din acelasi an.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 58 din Codul familiei.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune de proba cu acte, si anume de certificatele constatatoare a nasterii mele si a nasterii minorului recunoscut, precum si de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. …………………. (numele si prenumele martorului), din localitatea …………, judetul …………, str. ……………… nr. ….., etajul ……, apart. …….;
2. …………………, din localitatea …………., judetul ………, str. …………….., nr. ……, etajul ……, apart. …….;
3. …………………, din localitatea ………….., judetul ………, str. ……………, nr. ……, etajul ……., apart. ……..
Depun prezenta actiune, precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………..

Chemare in judecata pt. contestarea recunoasterii paternitatii