Evacuarea locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti locatari

Model Evacuarea locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti locatari

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul …………….., domiciliat in localitatea ………………., judetul ………….., str. ………………, nr. ……., etajul ………, apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………. domiciliat in localitatea ………….., judetul ………….., str. ……….., nr. ……., etajul …….. apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti evacuarea lui din imobilul situat din ………….., judetul …………., str. ……………, nr. ……., etajul …….. apart. …….., Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.
Motivele actiunii sunt urmatoarele:
In fapt, paratul locuieste in acelasi apartament cu mine la adresa sus-mentionata, ocupand o camera, in temeiul ordinului de repartitie nr. ……… din …………. Prin purtarea sa, paratul face imposibila pentru mine folosirea normala a incaperilor in care locuiesc. Astfel, el aduce tot felul de persoane straine in timpul noptii, a organizat un tripou clandestin in cariera sa si impiedica odihna mea si a familiei mele prin zgomotul pe care il face.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 47, lit. c din Decretul nr. 78/1952.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – si de proba cu martori pentru care propun pe:
1. …………….., din localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. …….., etajul ………, apart. ……….;
2. …………….., din localitatea …………., judetul …………., str. ……….., nr. …….., etajul ………, apart. ……….;
Depun prezenta actiune in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………

Evacuarea locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti locatari