Posesorie in complangere (tulburare de drept a posesiei)

Model Posesorie in complangere (tulburare de drept a posesiei)

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………… domiciliat(a) in ………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………….. domiciliat in …………. pentru a fi obligat sa-mi lase in linistita posesie terenul situat in ………………. ……………. cu urmatoarele vecinatati ……………………….. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Motivele actiunii:

In fapt, subsemnatul exercit asupra terenului susmentionat o posesie continua, pasnica, publica si neprecara de …… ani. In cursul ultimelor luni, si anume la data de ………. si de ……… paratul mi-a adresat notificarile nr. ……… si nr. ……… prin care ma soma sa-i las folosinta terenului, pretinzand ca este proprietarul ei prin mostenire de la bunicul sau. Cum subsemnatul exercit o posesie care indeplineste conditiile cerute de art. 1847 C. civ. si care, la data tulburarii, era mai veche de un an de zile, si deoarece nu a trecut un an de la aceasta tulburare, sunt indreptatit sa cer incetarea ei.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 647 C. proc. civ.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – de proba cu acte, si anume, de cele doua notificari trimise de parat si de proba cu martori, pentru care propun pe ………….. ………….. …………………
Depun prezenta actiune, precum si copii certificate de pe actele susmentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Data
……….
Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………….

Posesorie in complangere (tulburare de drept a posesiei)