Posesorie de reintegrare (pentru tulburare violenta a posesiei)

Model Posesorie de reintegrare (pentru tulburare violenta a posesiei)

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ………………………. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea ……………, judetul ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………….. (numele si prenumele paratului) domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………, pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi lase in linistita posesie terenul situat in ……………., judetul ………….., cu urmatoarele vecinatati ………… ………………………. Cer de asemenea cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.
Motivele cererii sunt urmatoarele:
In fapt, subsemnatul exercit dreptul asupra terenului sus-mentionat. In cursul lunii trecute, si anume la data de ……………., paratul a daramat o parte din gardul ce desparte acest teren de proprietatea sa invecinata, a patruns cu toata opunerea mea pe terenul meu si a ridicat circa ………… kg din recolta de rosii, declarand ca aceasta recolta i-ar apartine. La data de …………., cu toata opunerea mea, el a repetat acest act. Caracterul violent al tulburarii rezulta atat din daramarea gardului, cat si din ridicarea prin forta a recoltei.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 647 C. proc. civ.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – precum si de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. ………………. (numele si prenumele martorului), din ……….., judetul ……….., str. ……….., nr. ……, etajul …… apart. ……;
2. ……………., din ……………, judetul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;
3. ……………., din ……………, judetul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;
Depun prezenta actiune in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratul.

Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Posesorie de reintegrare (pentru tulburare violenta a posesiei)