Posesorie in reintegrare (pentru tulburarea violenta a posesiei)

Model Posesorie in reintegrare (pentru tulburarea violenta a posesiei)

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………. domiciliat(a) in ………….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………. domiciliat in ……….. judetul …… pentru a fi obligat sa-mi lase in linistita posesie terenul situat in ………. judetul ………, cu urmatoarele vecinatati …………….. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata.

Motivele actiunii:

In fapt, subsemnatul exercit posesia asupra terenului susmentionat.
In cursul luni trecute, si anume la data de ……… paratul a daramat o parte din gardul ce desparte acest teren de proprietatea sa invecinata, a patruns, cu toata opunerea mea, pe terenul meu si a ridicat o cantitate de cca ….. kg din recolta ……….. declarand ca aceasta recolta i-ar apartine. La data de ……… cu toata opunerea mea, el a repetat acest act.
Caracterul violent al tulburarii rezulta atat din daramarea gardului, cat si din ridicarea cu forta a recoltei mele.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 674 C. proc. civ.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului, care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune si de proba cu martori, in care scop propun a fi audiati ……………. ………………. ………………
Depun prezenta actiune in doua exemplare, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Data
……….
Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Posesorie in reintegrare (pentru tulburarea violenta a posesiei)