reluare procedura | model formularProcura de reluare a procedurii succesorale (partaj)

Act din categoria Procuri

Subsemnaţii: ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………. eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., şi ……………………………………………………………………. cetăţean ……………………………………………………, […]

model...