Modele de CereriCerere Interventie accesorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), ………….. domiciliat(a) in ………………… Formulez: CERERE DE INTERVENTIE ACCESORIE, in actiunea ce formeaza obiectul dosarului nr. ……… al acestei instante, cu termen de judecata la data de, ……….., in care figureaza ca parti: – reclamantul(a) ………………. – paratul(a) ………………….. Interventia o fac in sprijinul (reclamantului sau paratului). Va rog sa admiteti in […]

model...

Cerere Intervenire in proces penal a partii responsabile civilmente

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………., cu domiciliul in ………….., (sau cu sediul in …………….), In temeiul art. 16 alin. 2 C. proc. pen., din proprie initiativa, inteleg sa INTERVIN CA PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE in procesul penal privitor pe invinuitul(a) sau inculpatul(a) ……………., prepusul meu, care la data de ………… a comis infractiunea de […]

model...

Cerere Intampinare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), …………… domiciliat(a) in ………….., parat(a) in dosarul nr. ………… al acestei instante, reclamant(a) fiind …………., Formulez: INTAMPINARE si pe baza probelor ce vor fi administrate, va rog sa respingeti actiunea reclamantului si sa-l obligati sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face. Motivele intampinarii: In fapt, am fost chemat(a) in […]

model...

Cerere Intabularea radierii dreptului de uzufruct

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ……………, domiciliat in ……………………., judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca urmare a stingerii prin ………………………… a dreptului de uzufruct intabulat in favoarea lui ………………, domiciliat in ………….judetul ………, str. ……………, nr. ….., sa dispuneti: Intabularea radierii uzufructului intabulat in cartea funciara nr. ….. a comunei in P.III, nr. curent […]

model...

Cerere Intabularea radierii dreptului de ipoteca

Act din categoria Cereri

Cerere pentru intabularea radierii dreptului de ipoteca Domnule Presedinte, Subsemnatul …………….., domiciliat in ………………., judetul ………….., str. ……………., nr. …, va rog ca in temeiul actului de radiere a ipotecii, intocmit de creditorul ipotecar ………………., domiciliat in ………., judetul ……………, str. …………., nr. …., sa dispuneti: Intabularea radierii ipotecii constituite asupra imobilului inscris in cartea […]

model...

Intabularea drepturilor de proprietate pe baza unui contract de schimb

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii …………….., domiciliati in ……………….., judetul ……………, str. ……………, nr. …, si cel de-al doilea in …………………, judetul ……………, str. ……….., nr. ……, in calitate de copermutanti, va rugam ca, in temeiul contractului de schimb autentificat de Biroul de notariat ……………. sub nr. ……………….. din ………….. si a autorizatiei nr. …………….. din …………… […]

model...

Cerere Intabulare drept de servitute

Act din categoria Cereri

Cerere pentru intabularea dreptului de servitute Domnule Presedinte, Subsemnatul …………., domiciliat in …………., judetul ………….., str. ……………, nr. …, va rog ca in baza contractului de constituire a dreptului de servitute incheiat la data de …………, cu …………, domiciliat in ……….., judetul ………, str. …………, nr. …., sa dispuneti: 1. Intabularea, ca sarcina reala, a […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate si a dreptului de ipoteca legala pentru restul de pret datorat

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………., domiciliati in ……………, judetul ………….., str. …………., nr. …, et. …, ap. …, in calitate de ……………, va rugam ca in baza contractului de vanzare-cumparare, autentificat de Biroul de notariat al sub nr. ……. din ……… si a autorizatiei Consiliului Local al localitatii …………, sa dispuneti: 1. Intabularea dreptului de proprietate […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate pe baza unui certificat de mostenitor care cuprinde si imparteala bunurilor succesorale

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………, domiciliati in …………………, judetul …………., str. ……………, nr. ……….., in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ………………………., va rugam ca, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …………, eliberat de Biroul de notariat al ……………., sa dispuneti: Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in carte funciara nr. … a localitatii…………., dupa […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate in codevalmasie al sotilor asupra imobilului comun

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii …………………, domiciliati in ………………, judetul …………., str. ……………., nr. …, va rugam sa dispuneti, in temeiul art. 30 din Codul familiei si al art. 4 si 34 din Decretul nr. 32 din 31 ianuarie 1954. Intabularea dreptului nostru de proprietate comuna in codevalmasie asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. ….. a […]

model...