intervenire | model formularCerere Intervenire in proces penal a partii responsabile civilmente

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………., cu domiciliul in ………….., (sau cu sediul in …………….), In temeiul art. 16 alin. 2 C. proc. pen., din proprie initiativa, inteleg sa INTERVIN CA PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE in procesul penal privitor pe invinuitul(a) sau inculpatul(a) ……………., prepusul meu, care la data de ………… a comis infractiunea de […]

model...