Cerere Renuntare la calea de atac

Model Cerere Renuntare la calea de atac

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………………., domiciliat(a) in ………………,
Reclamant(a), parat(a), apelant(a), intimat(a) etc. in dosarul nr. …….. in care s-a pronuntat sentinta civila (sau decizia civila) nr. …….. din …….. a acestei instante.
In temeiul art. 267 C. proc. civ., declar ca RENUNT LA CALEA DE ATAC, respectiv la …………… prevazuta de lege impotriva hotararii enuntate.

Data depunerii
…………….
Semnatura,
……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………..

Cerere Renuntare la calea de atac