Cerere de Transcrierea gajului

Model Cerere de Transcrierea gajului

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ………………… cu domiciliul in …………….. depun contractul incheiat intre mine, in calitate de creditor gajist si debitorul ………………., contract ce reprezinta un gaj comercial, cu rugamintea de a dispune inscrierea sa in registrul de amanet.

Cu consideratie,
Semnatura,

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI

Cerere de Transcrierea gajului