Cerere Renuntare la judecata

Model Cerere Renuntare la judecata

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ………………,
Reclamant(a) in procesul civil ce formeaza obiectul dosarului nr. ……… cu termen de judecata la data de …………, parat(a) fiind ……………..
In temeiul art. 246 C. proc. civ., declar ca RENUNT LA JUDECATA, si va rog sa constatati acest lucru printr-o incheiere data fara drept de apel.

Data depunerii
…………….
Semnatura,
……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………….

Cerere Renuntare la judecata