Cerere de retragere a recursului

Model Cerere de retragere a recursului

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ………., al judecatoriei sau tribunalului ………., in care s-a pronuntat sentinta penala nr. ……….. din ………..;
In baza art. 3854 alin. 2 raportat la art. 369 C. proc. pen., declar ca IMI RETRAG RECURSUL, declarat la data de impotriva hotararii mai sus citata.

Data depunerii
…………..
Semnatura,
……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………..

Cerere de retragere a recursului