Cerere Renuntarea expresa la succesiune

Model Cerere Renuntarea expresa la succesiune

DOMNULE NOTAR PUBLIC,

Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………., mostenitor(oare) legal(a) sau testamentar(a) a defunctului(ei) ………….., decedat(a) la data de ………., in ……………., cu ultimul domiciliu in ……………..
In temeiul art. 696 C. civ., declar ca
RENUNT LA SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI(EI)
asupra careia nu am facut nici un act de acceptare, cerere pe care va rog s-o inregistrati in registrul special pentru renuntari la succesiune (art. 76 alin. ultim din Legea nr. 36/1995).

Data depunerii
…………..
Semnatura,
……….

DOMNULUI NOTAR PUBLIC ………………..

Cerere Renuntarea expresa la succesiune