Delegatie

Model Delegatie

SC SOCIETATE SRL
Cod fiscal: R1234567
Strada Numelui nr.4
Sect.3, Bucuresti

DELEGATIE

Domnul Alexandru Ioan Mircescu, posesor a C.I. seria AB nr. 123456, eliberat de Sectia 65 Politie la data de 3 martie 2003, angajat al societatii in functia de ……………… este imputernicit sa reprezinte firma noastra la Administratia Fianciara / Oficiul Postal / Banca / etc in vederea …………

03.03.2003, Director

Marinescu M.

Delegatie