Decizie de desfacere a contractului individual de munca

Model Decizie de desfacere a contractului individual de munca

Nr. ……………….. din ………………..

Având în vedere1) …………………………………… .
Ţinând seama de2) ………………………….
În temeiul prevederilor3) art. ….. din …………………….
DISPUN:
1. Acel Contract individual de munca încheiat cu Dl/Dna ………………… încadrat în funcţia (meseria) ……………………… la4) ……………………………… se desface începând cu data de …………………, dată la care expiră preavizul de 155) zile lucrătoare la care are dreptul conform art. 131 alin. 1 din Codul muncii6).
2. Prezenta decizie de desfacere a contractului individual de munca se va comunica celui în cauză în termen de 5 zile de la emitere.
3. Împotriva prezentei decizii de desfacere a contractului individual de munca, cel în cauză se poate adresa cu contestaţie la7) ………………… în termen de 30 de zile de la comunicare.

ANGAJATOR,

VIZAT
OF. JURIDIC

NOTE
1. Motivele de desfacere contract de munca cu indicarea actului de constatare.
2. Avizele sau – după caz – aprobarea ori hotărârea cerute de art. 132 din Codul muncii în desfacerea contractului individual de muncă.
3. Se vor indica textele legale în temeiul cărora se decide desfacerea contractului de muncă.
4. Compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea.
5. În contractul Colectiv de muncă la nivel naţional pe anul 1999/2000 termenul este de 20 de zile lucrătoare (art. 74 alin. 2) .
6. Pentru cazurile de desfacere a contractului individual de muncă prevăzute la art. 130 lit. g-l din Codul muncii, menţiunea privind avizul nu se reiterează în decizie.
7. Se indică organul competent să soluţioneze contestaţia.

Decizie de desfacere a contractului individual de munca