Modele de Actiuni in justitiePentru reclamarea intretinerii de catre unul dintre soti in timpul procesului de divort

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ……………… (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea …………….., judetul …………… str. ……………., nr. ……., etajul …….., apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul meu …………………. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea …………. judetul …………, str. …………., nr. ……, etajul ……., apart. ……., pentru ca prin hotararea […]

model...

Chemare in judecata reclamarea intretinerii de catre sotul divortat

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata …………………………. (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea …………………. judetul …………………, str. ………………….., nr. ………, etajul ………, apart. ………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe fostul meu sot ……………. (numele si prenumele paratului), domiciliat in localitatea ……………….., judetul ………………., str. ……………, nr. ……., etajul …….., apart. ………, pentru ca prin […]

model...

Pentru reclamarea intretinerii copilului minor de catre unul dintre parinti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ………………. (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea ……………….., judetul …………… str. …………., nr. …….., etajul ………, apart. …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………………. (numele si prenumele paratului), domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………, str. ………….., nr. …….., etajul ……., apart. ………, pentru ca prin hotararea ce veti […]

model...

Chemare in judecata pentru reclamarea intretinerii

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………, str. …………, nr. ……., etajul ……, apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe fiul meu1) ………………… (numele si prenumele paratului), domiciliat in localitatea …………., judetul ………., str. …………….., nr……., etajul ……., apart. ……., pentru ca prin hotararea ce […]

model...

Pentru plata de despagubiri datorate pentru servitutea de trecere

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea …………., judetul ……………, str. ………….., nr. ……….., etajul ………, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………….. ………….., domiciliat in localitatea ………….., judetul ……….., str. …………., nr. …….., etajul ……….., apart. ………, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi plateasca suma de […]

model...

Chemare in judecata pentru plata chiriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………, domiciliat in localitatea ………….. judetul …………, str. ……….., nr. ……, etajul …….. apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………. domiciliat in localitatea ……………, judetul …………., str. …………., nr. ……., etajul …….., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti da sa-l obligati sa-mi plateasca suma de ……….. […]

model...

Pentru incuviintarea si validarea urmaririi generale a veniturilor unui imobil, ceruta in temeiul unui titlu executoriu

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….., domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………., str. ……………., nr. ……., etajul ………, apart. ……., va rog sa incuviintati urmarirea generala a veniturilor imobilului situat in localitatea ………………, judetul ……………., str. …………….., nr. ……., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ……………, proprietatea debitorului meu ………………., domiciliat in localitatea ……………………, judetul ……………, str. […]

model...

Chemare in judecata inchiderea deschiderilor de vedere

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….. domiciliat(a) in ……… str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………… domiciliat in ……… str. ……….. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat sa astupe fereastra din zidul dinspre ……. al casei sale din ………. str. ………. […]

model...

Pentru executarea in natura a obligatiilor contractuale

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……… domiciliat in ………. judetul …….. str. …….. nr. ………. etajul …. apart. nr. ………. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………… domiciliat in ………… judetul ………. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi predea tabloul intitulat ………….. […]

model...

Pentru asigurarea servitutii scurgerii apelor naturale

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….. domiciliat(a) in ………… str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………. domiciliat in ……….. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat sa desfiinteze lucrarile care impiedica scurgerea apelor naturale de pe teritoriul meu din ……… […]

model...