Chemare in judecata pentru plata chiriei

Model Chemare in judecata pentru plata chiriei

DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul ……………, domiciliat in localitatea ………….. judetul …………, str. ……….., nr. ……, etajul …….. apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………. domiciliat in localitatea ……………, judetul …………., str. …………., nr. ……., etajul …….., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti da sa-l obligati sa-mi plateasca suma de ……….. lei ce reprezinta chirii restante pentru apartamentul proprietatea mea din localitatea …………., judetul ……………., str. ………….., nr. ……, etajul …….., apart. …….., inchiriat paratului prin contractul vizat de ……………….. sub nr. …………. Cer de asemenea, cheltuielile de judecata si onorariu de avocat.

Motivele cererii sunt urmatoarele:
In fapt, paratul imi datoreaza pentru apartamentul inchiriat, in virtutea contractului sus-mentionat, o chirie de ………… lei, calculata in conformitate cu dispozitiile H.C.M. nr. 1508/1953. De la data de ………….. paratul a incetat, insa, orice plata, astfel ca in prezent el urmeaza a-mi plati chiria pe luni.
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1429, pct. 2 C. civ.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – si de proba cu acte, si anume de contractul de inchiriere vizat de ……………, sub nr. …………. din ………………..
Depun prezenta actiune in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………………..

Chemare in judecata pentru plata chiriei