uzucapiune | model formularCerere Intabularea dreptului de proprietate dobandit prin uzucapiune

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul …………., domiciliat in ……………, judetul ………., str. …………., nr. …….., va rog ca in temeiul sentintei nr. ……. din ……….. a Tribunalului …………… ramasa definitiva sa dispuneti: Intabularea dreptului meu de proprietate dobandit prin uzucapiune asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …. a localitatii ………, sub P.I, cu numar de parcela […]

model...