nulitate | model formularConstatare nulitate, anulare sau desfacere adoptie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate, sa hotarati: – CONSTATAREA NULITATII ADOPTIEI; – ANULAREA ADOPTIEI; – DESFACEREA ADOPTIEI, minorului(ei) ……….., incuviintata prin decizia nr. ……. din ………. emisa de ……….. (sau sentinta […]

model...

Chemare in judecata pentru constatarea nulitatii unor acte de instrainare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………………. Chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratii: – …………, domiciliat(a) in ………….. si – …………, domiciliat(a) in ………….. in actiune pentru CONSTATAREA NULITATII ACTULUI de vanzare-cumparare sub semnatura privata, incheiat la data de …….., avand ca obiect vanzarea-cumpararea unui teren in suprafata de ….. situat in […]

model...

In nulitatea unei donatii deghizate intre soti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …….. domiciliat in …….. judetul ……. str. …….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………….. domiciliat in ……….. judetul …….. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta sa declarati nul partajul voluntar intervenit la […]

model...

In nulitatea casatoriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………….. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ……………, judetul …………., str. ………… nr. ……, etajul ……, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………….. (numele si prenumele paratei) domiciliata in localitatea …………….., judetul ………….., str. ………., nr. ……, etajul ……, apart. ……, pentru ca prin hotararea ce veti […]

model...

In nulitate pentru lipsa de consimtamant (eroare obstacol)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………. domiciliat in …… judetul …… str …… nr. … etajul. …… apart. nr. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……….. domiciliat in ……….. judetul …….. str. …….. nr. …. etajul ………. apart. nr. …… pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa declarati nul contractul de vanzare-cumparare intervenit […]

model...