Modele de CereriCerere Pentru numirea unui conservator al imobilului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………., str…………….., nr. ……., etajul ……, apart. ……, va rog sa numiti un conservator pentru pastrarea imobilului din localitatea ……………, judetul ……………., str. …………….., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ………….., proprietatea debitorului …………………., domiciliat in judetul ……………. str. ……………. nr. ……., etajul …….., apart. …….., […]

model...

Cerere Pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE. Subsemnatul …………………, domiciliat in ………………., judetul ………………, str. …………….., nr. ………, etajul apart. ……., va rog sa dispuneti infiintarea unei popriri pentru suma de ………………. lei in mainile …………………. (numele si prenumele tertului poprit) din localitatea ……………., judetul ……………, str. ………….. nr. ……., etajul …….., apart. …….., asupra …………….. pe care tertul poprit […]

model...

Cerere de indicare si citare mostenitori parte decedata

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………… (numele si prenumele partii care cere citarea mostenitorilor altei parti), reclamant (sau dupa caz parat, recurent, intimat, etc.) in actiunea ce formeaza obiectul dosarului nr. ……….. al acestui tribunal, cu termen de judecata la …………, va rog sa dispuneti ca pentru acest termen sa fie citati in cauza: 1. ………………… (numele […]

model...

Cerere incuviintare urmarire generala a veniturilor unui imobil ceruta ca masura asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………… (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……….., str. ……….., nr. ….., etajul ……, apart. ……, va rog sa incuviintati urmarirea generala a veniturilor imobilului situat in judetul …….., str. ………., nr. ……… nr. carte funciara ………….., nr. topografic …………., proprietatea debitorului meu …………………… (numele si prenumele debitorului), […]

model...

Cerere Pentru incasarea inscrisurilor originale

Act din categoria Cereri

DOMNULE ……………., Subsemnatul …………………. (numele si prenumele celui care solicita copia), reclamant (sau dupa caz parat) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. …………. al acestui tribunal, cu termen de judecata la ………., depun spre incasare de catre secretariatul acestei instante urmatoarele acte: …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. Semnatura partii care cere incasarea inscrisului, …………………….. DOMNULUI…………………………

model...

Cerere eliberare copii de pe actele de la dosar

Act din categoria Cereri

DOMNULE ………………….. Subsemnatul ………………… (numele si prenumele celui ce solicita copia) parat (sau dupa caz, parat, recurent, intimat, contestator etc.) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. …………, va rog sa-mi eliberati o copie de pe incheierea sedintei din …………, pronuntata in acel dosar. Semnatura petitionarului, ……………………. DOMNULUI ………………..

model...

Cerere depunere lista de martori

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………. (numele si prenumele partii care depune lista de martori) reclamant (sau dupa caz – parat, recurent, intimat, contestator etc.) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ………. al acestui tribunal depun prezenta lista de martori ca urmare a incheierii nr. ……….. din …………. prin care mi-a fost admisa aceasta proba, rugandu-va […]

model...

Cerere depunere de acte la dosar

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………. (numele si prenumele celui ce depune actele) parat (sau dupa caz reclamant recurent, intimat contestator) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ………., al acestui tribunal, cu termen de judecata la ………., depun copii certificate in …… exemplare de pe urmatoarele acte: 1. …………………………………………………….; 2. ……………………………………………………. (se vor determina cat mai […]

model...

Cerere autorizare unitati (unitatilor) comerciale sa efectueze vanzari

Act din categoria Cereri

Cerere pentru autorizarea unitatii (unitatilor) comerciale sa efectueze vanzari catre cumparatorii straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata. Persoana juridica ……………………, cu sediul in ………………., judetul/sectorul ……………., str. …………………………………, nr. ……., codul postal ………………., telefon ……………….., telex/fax …………., inmatriculata in registrul comertului la nr. ………. din ……………………., codul fiscal …………………., reprezentata prin …………………… […]

model...

model:

Cerere Pentru asigurare dovezi

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele celui ce cere asigurarea dovezii) domiciliat in localitatea …………….., judetul ……….., str. …………, nr. ….., etajul ….., apart. ….. va rog ca dupa citarea paratului ………………. (numele si prenumele paratului in cererea de asigurare a dovezii), domiciliat in localitatea ……………… judetul …………, str. ………….., nr. ….., etajul ….., […]

model...