cerere eliberare | model formularCerere eliberare copii de pe actele de la dosar

Act din categoria Cereri

DOMNULE ………………….. Subsemnatul ………………… (numele si prenumele celui ce solicita copia) parat (sau dupa caz, parat, recurent, intimat, contestator etc.) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. …………, va rog sa-mi eliberati o copie de pe incheierea sedintei din …………, pronuntata in acel dosar. Semnatura petitionarului, ……………………. DOMNULUI ………………..

model...

Cerere Eliberarea unui titlu executoriu

Act din categoria Cereri

Domnule Notar, Subsemnatul …….1)………, domiciliat in ……2)………….., judetul ………………, str. ………………., nr. …, et. …., ap. …, va rog sa-mi eliberati titlul executoriu pentru creanta de ………….. lei impotriva lui …….3)………., domiciliat in ….4)….., judetul ………….., str. ……………., nr. …, et. …, ap. ………., creanta ce reprezinta chirie restanta datorata mie de paratul si …………… […]

model...

Cerere adjudecatarului pentru eliberare ordonanta de adjudecare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………., str…………….., nr. ………, etajul …….., apart. ……., va rog sa-mi eliberati ordonanta de adjudecare asupra imobilului din localitatea ………………, judetul …………….., str. ……….. nr. ……., etajul …….., apart. …….., care mi-a fost adjudecat prin incheierea acestui tribunal din ……………, ca urmare a urmaririi silite pornite […]

model...

Impotriva respingerii cererii de eliberare a certificatului de stare civila cu ortografia limbii materne

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in ……………., judetul ……….., str. ……………., nr. ……, etajul ……. apart. ………, chem in judecata Comitetul executiv al Consiliului Local al …………….., cu sediul in ……………., judetul ……………., str. ……………, nr. …….., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi elibereze certificatul constatator al nasterii mele la data […]

model...