autorizare | model formularCerere autorizare unitati (unitatilor) comerciale sa efectueze vanzari

Act din categoria Cereri

Cerere pentru autorizarea unitatii (unitatilor) comerciale sa efectueze vanzari catre cumparatorii straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata. Persoana juridica ……………………, cu sediul in ………………., judetul/sectorul ……………., str. …………………………………, nr. ……., codul postal ………………., telefon ……………….., telex/fax …………., inmatriculata in registrul comertului la nr. ………. din ……………………., codul fiscal …………………., reprezentata prin …………………… […]

model...

model:

Cerere Pentru acordarea autorizatiei de comercializare

Act din categoria Cereri

CERERE, Agentul economic …………………, cu sediul in …………………., str. …………………….., nr. ……, inregistrat in registrul comertului la nr. …………, codul/fiscal ……………… telefon ………, fax ……., telex ……….., reprezentat prin ……………………, domiciliat in ……………., str. …………………… nr. ……, bl. ……, sc. ….., et. …., ap. …., sectorul ……., judetul …………, posesorul buletinului/cartii de identitate seria ………., […]

model...

model:

Privitoare la autorizarea schimbarii locuintei copilului

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………………. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea ………………….., judetul ……………….., str. ………………, nr. ……., etajul ………, apart. …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………………………. (numele si prenumele paratei), domiciliata in localitatea ………………………….., judetul ……………., str. …………….., nr. …….., etajul …….., apart. ………….., pentru ca prin hotararea ce veti […]

model...