infiintare | model formularCerere Pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE. Subsemnatul …………………, domiciliat in ………………., judetul ………………, str. …………….., nr. ………, etajul apart. ……., va rog sa dispuneti infiintarea unei popriri pentru suma de ………………. lei in mainile …………………. (numele si prenumele tertului poprit) din localitatea ……………., judetul ……………, str. ………….. nr. ……., etajul …….., apart. …….., asupra …………….. pe care tertul poprit […]

model...

Cerere Infiintarea popririi asiguratorii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in ……………, chem in judecata pe: – debitorul(oarea) …………., domiciliat(a) in ……………. si – tertul poprit cu sediul in ……………, si va rog sa INFIINTATI POPRIRE ASIGURATORIE, pentru suma de …….. lei, pe care tertul poprit o datoreaza debitorului meu. Depun chitanta de consemnarea cautiunii in suma de …….. lei. […]

model...

Cerere pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….. domiciliat in …………. Judetul ……….. (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. va rog sa dispune infiintarea unei popriri pentru suma de lei …….. in mainile ……….. din Judetul ……… (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……. nr. …. etajul ….. apart. nr. ….. […]

model...