poprire | model formularCerere Poprire executorie urmata de validarea popririi

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………, domiciliat(a) in ……….., chem in judecata pe: – tertul poprit ………….., cu sediul in …………. si – debitorul(oarea) ………., domiciliat(a) in ……….., pentru a dispune INFIINTAREA SI VALIDAREA POPRIRII DEFINITIVE asupra a 1/5 din salariul lunar pe care debitorul il primeste de la tertul poprit, pana la concurenta sumei de ………. […]

model...

Cerere Poprirea asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in …………….., chem in judecata pe: – debitorul(oarea) ………….., domiciliat(a) in ……………. si – tertul poprit …………….., cu sediul in ……………. pentru INFIINTARE POPRIRE ASIGURATOARE pentru suma de ………… lei, pe care tertul poprit o datoreaza debitorului meu. Depun chitanta de consemnare a cautiunii in suma de ………… lei. Motivele […]

model...

Cerere Pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE. Subsemnatul …………………, domiciliat in ………………., judetul ………………, str. …………….., nr. ………, etajul apart. ……., va rog sa dispuneti infiintarea unei popriri pentru suma de ………………. lei in mainile …………………. (numele si prenumele tertului poprit) din localitatea ……………., judetul ……………, str. ………….. nr. ……., etajul …….., apart. …….., asupra …………….. pe care tertul poprit […]

model...

Cerere Infiintarea popririi asiguratorii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in ……………, chem in judecata pe: – debitorul(oarea) …………., domiciliat(a) in ……………. si – tertul poprit cu sediul in ……………, si va rog sa INFIINTATI POPRIRE ASIGURATORIE, pentru suma de …….. lei, pe care tertul poprit o datoreaza debitorului meu. Depun chitanta de consemnarea cautiunii in suma de …….. lei. […]

model...

Cerere pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….. domiciliat in …………. Judetul ……….. (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. va rog sa dispune infiintarea unei popriri pentru suma de lei …….. in mainile ……….. din Judetul ……… (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……. nr. …. etajul ….. apart. nr. ….. […]

model...

Contestatie la infiintarea popririi

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………, domiciliat in localitatea ………….. judetul ……………….., str. …………….., nr. ………, etajul ……., apart. ………, fac contestatie la ordonanta nr. ……….. din ………….. a acestui tribunal, prin care s-a infiintat in favoarea lui ………………. (se va mentiona numele si prenumele creditorului poprit) domiciliat in localitatea …………… judetul ………….., str. …………… nr. ……., […]

model...

model:

Contestatie impotriva popririi

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………. Formulez: CONTESTATIE LA POPRIRE infiintata prin ordonanta de poprire nr. ……….din ……….. de aceasta judecatorie, in dosarul nr. ……….., la cererea creditorului ………….., domiciliat(a) in ………….. tert poprit fiind ………….., cu sediul in …………., pe care va rog s-o admiteti sa desfiintati ordonanta de poprire, urmand ca creditorul […]

model...

model: