suspendare executare | model formularCerere Suspendare a executarii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………, Formulez CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTARII hotararii penale nr. ………. din ……….. pronuntata de ………… in dosarul penal nr. ramasa definitiva pana la solutionarea contestatiei in anulare pe care am formulat-o impotriva respectivei hotarari. Motivele cererii: In fapt, prin hotararea nr. …….. din ………. a …….. am fost […]

model...

Cerere suspendare executie vremelnica

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………… (numele si prenumele partii care cere suspendarea executiei vremelnice), domiciliat in localitatea ……………, judetul …………., str. …………., nr. ……, etajul ……., apart. ……, parat in procesul ce formeaza obiectul dosarului nr. ………… al ………………., in care reclamantul ……………….. (numele si prenumele celeilalte parti) domiciliat in localitatea ……….., judetul …………., str. …………, […]

model...