patrimonii | model formularCerere de Separarea patrimoniilor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., pentru a se dispune SEPARAREA PATRIMONIULUI PARATULUI(EI) DE PATRIMONIUL SUCCESORAL ce i s-a transmis la decesul defunctului(ei) ………. care a avut loc la data de ……….. in ………., cu ultimul domiciliu in ……….., succesiune pe […]

model...

Creditorilor succesiunii pentru separatie patrimonii

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………….., domiciliat in localitatea …………….., judetul …………….. str. …………….., nr. ………., etajul ………., apart. ………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………….., domiciliat in localitatea ……………., judetul …………….., str. …………….., nr. ……., etajul ……., apart. ………, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti separarea patrimoniului paratului de patrimoniul […]

model...