instanta de apel | model formularSuspendarea executiei vremelnice adresata instantei de apel

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………………….. Formulez: CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTIEI VREMELNICE, ceruta de intimatul(a) ………. domiciliat(a) in …………. impotriva mea, ca urmare a pronuntarii sentintei civile nr. ………. din …………. a Judecatoriei ……….. in dosarul nr. ………. Va rog sa admiteti cererea si sa dispuneti suspendarea executarii, pana la judecarea apelului pe […]

model...

Depunerea cererii de suspendare executie vremelnica la instanta de apel

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….. domiciliat(a) in ……………… Depun cererea de suspendare a executiei vremelnice a sentintei civile nr. ……. din ……… pronuntata de judecatoria ……… in dosarul nr. ……, cu rugamintea sa-i fixati termen de judecata. Anexez: – copia apelului declarat impotriva hotararii citate; – certificat eliberat de Judecatoria care atesta continutul minutei pronuntata, hotararea […]

model...