separare | model formularCerere de Separarea patrimoniilor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., pentru a se dispune SEPARAREA PATRIMONIULUI PARATULUI(EI) DE PATRIMONIUL SUCCESORAL ce i s-a transmis la decesul defunctului(ei) ………. care a avut loc la data de ……….. in ………., cu ultimul domiciliu in ……….., succesiune pe […]

model...