contestatie | model formularCerere Suspendarea hotararii atacate cu contestatie in anulare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………., Formulez: CERERE PENTRU SUSPENDAREA HOTARARII ATACATE CU CONTESTATIE IN ANULARE nr. ……… din ………. a Curtii de Apel …………., intimat(a) fiind domiciliat(a) in ……….., pe care va rog s-o judecati fara citarea partilor, s-o admiteti si sa suspendati executarea hotararii atacate pana la solutionarea contestatiei in anulare, inregistrata […]

model...