inchisoare | model formularCerere de Transformarea amenda in inchisoare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, In temeiul art. 4 alin. 1 din Legea nr. 12/1990, completata si republicata in 1991, Va sesizam ca numitul(a) ……….., domiciliat(a) in ………….., a fost sanctionat(a) definitiv, in baza art. 2 lit. din Legea nr. 12/1990, la ……… lei amenda contraventionala, sanctiune care a ramas definitiva la data de ……… Pentru ca contravenientul(a) […]

model...

Reexaminare a hotararii de transformare a amenzii in inchisoare contraventionala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….., Formulez: CERERE DE REEXAMINARE a sentintei civile nr. …….. din ……….., pronuntata de Judecatoria …………, in dosarul nr. ………. prin care, cererea, s-a dispus transformarea amenzii in suma de ………. lei in inchisoare contraventionala, hotarare pe care o consider nelegala si netemeinica, pentru ca …………….. De aceea, va […]

model...

Cerere de inlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisoare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Primaria comunei, orasului, municipiului, sectorului, Serviciul Financiar, Judetul …………. Cerem INLOCUIREA AMENZII CU INCHISOAREA privind pe condamnatul(a) ……….. domiciliat(a) in ……………., care a fost condamnat(a) la pedeapsa amenzii in suma de ……… lei, prin sentinta penala nr. ……….. din ………… de ………………. Motive: In fapt, prin sentinta penala nr. ………. din ………, pronuntata […]

model...