executie | model formularSuspendarea executiei vremelnice adresata instantei de apel

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………………….. Formulez: CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTIEI VREMELNICE, ceruta de intimatul(a) ………. domiciliat(a) in …………. impotriva mea, ca urmare a pronuntarii sentintei civile nr. ………. din …………. a Judecatoriei ……….. in dosarul nr. ………. Va rog sa admiteti cererea si sa dispuneti suspendarea executarii, pana la judecarea apelului pe […]

model...

Cerere suspendare executie vremelnica

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………… (numele si prenumele partii care cere suspendarea executiei vremelnice), domiciliat in localitatea ……………, judetul …………., str. …………., nr. ……, etajul ……., apart. ……, parat in procesul ce formeaza obiectul dosarului nr. ………… al ………………., in care reclamantul ……………….. (numele si prenumele celeilalte parti) domiciliat in localitatea ……….., judetul …………., str. …………, […]

model...

Depunerea cererii de suspendare a executiei vremelnice la prima instanta

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ……………… Depun CEREREA DE SUSPENDAREA EXECUTIEI VREMELNICE a sentintei civile nr. …….. din ………. pronuntata de aceasta instanta in dosarul nr. ……. la cererea intimatului(ei) ………… domiciliat(a) in ……………, cu rugamintea de a fi inaintata de urgenta Tribunalului ……….., impreuna cu apelul pe care l-am declarat impotriva sentintei a […]

model...

Depunerea cererii de suspendare executie vremelnica la instanta de apel

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….. domiciliat(a) in ……………… Depun cererea de suspendare a executiei vremelnice a sentintei civile nr. ……. din ……… pronuntata de judecatoria ……… in dosarul nr. ……, cu rugamintea sa-i fixati termen de judecata. Anexez: – copia apelului declarat impotriva hotararii citate; – certificat eliberat de Judecatoria care atesta continutul minutei pronuntata, hotararea […]

model...