amenda | model formularCerere de Transformarea amenda in inchisoare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, In temeiul art. 4 alin. 1 din Legea nr. 12/1990, completata si republicata in 1991, Va sesizam ca numitul(a) ……….., domiciliat(a) in ………….., a fost sanctionat(a) definitiv, in baza art. 2 lit. din Legea nr. 12/1990, la ……… lei amenda contraventionala, sanctiune care a ramas definitiva la data de ……… Pentru ca contravenientul(a) […]

model...

Cerere de Scutire ori de reducere a amenzii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………., va rog SA FIU SCUTIT(A) SAU SA MI SE REDUCA AMENDA JUDICIARA, aplicata prin ordonanta din data de ……….., sau prin incheierea din data de ………… Motivele cererii: In fapt, am fost amendat(a) pentru faptul ca: a) in calitate de agent procedural am restituit cu […]

model...

Reexaminare a hotararii de transformare a amenzii in inchisoare contraventionala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….., Formulez: CERERE DE REEXAMINARE a sentintei civile nr. …….. din ……….., pronuntata de Judecatoria …………, in dosarul nr. ………. prin care, cererea, s-a dispus transformarea amenzii in suma de ………. lei in inchisoare contraventionala, hotarare pe care o consider nelegala si netemeinica, pentru ca …………….. De aceea, va […]

model...

Cerere de inlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisoare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Primaria comunei, orasului, municipiului, sectorului, Serviciul Financiar, Judetul …………. Cerem INLOCUIREA AMENZII CU INCHISOAREA privind pe condamnatul(a) ……….. domiciliat(a) in ……………., care a fost condamnat(a) la pedeapsa amenzii in suma de ……… lei, prin sentinta penala nr. ……….. din ………… de ………………. Motive: In fapt, prin sentinta penala nr. ………. din ………, pronuntata […]

model...

Cerere de Esalonarea plata amenda

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….. condamnat(a) prin sentinta penala nr. ……. din ………., a judecatoriei ………… la plata amenzii in suma de ………… lei, pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsita de art. ……. respectuos va rog sa dispuneti ESALONAREA PLATII AMENZII, pe o perioada de ……….., urmand sa platesc lunar suma de ……… […]

model...

Plangere impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale cu amenda

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………………… Formulez: PLANGERE CONTRAVENTIONALA impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor nr. …….. din ………. incheiat de ………. prin care in baza art. 3 lit. … din Legea nr. 61/1990 am fost sanctionat(a) cu …………. lei amenda contraventionala. Va rog sa admiteti aceasta plangere si sa anulati procesul-verbal de constatare […]

model...