adjudecare | model formularCerere de Transcriere a ordonantei de adjudecare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………………. Depun ordonanta de adjudecare nr. …………, din ………., emisa de ……….. si va rog sa dispuneti TRANSCRIEREA EI IN REGISTRUL DE MUTATII. Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 551 alin. 4 C. proc. civ. Data depunerii ………….. Semnatura, ………. DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………..

model...

Recurs impotriva ordonantei de adjudecare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………., Formulez: RECURS IMPOTRIVA ORDONANTEI DE ADJUDECARE nr. ………. din …………. pronuntata de …………intimati fiind: – creditorul(oarea) ………….., domiciliat(a) in ……………… si – adjudecatarul(oarea) …………, domiciliat(a) in …………….., prin care mi s-a vandut imobilul ………., la pretul de …….. lei. Va rog sa admiteti recursul, sa casati ordonanta de […]

model...

Cerere Eliberarea ordonanta de adjudecare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in …………………. In temeiul art. 551 C. proc. civ., va rog sa-mi ELIBERATI ORDONANTA DE ADJUDECARE pronuntata in dosarul nr. ………. asupra imobilului ……….., pentru suma de ………. lei, pe care am consemnat-o. Data depunerii ………….. Semnatura, ………. DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

model...

Cerere adjudecatarului pentru eliberare ordonanta de adjudecare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………., str…………….., nr. ………, etajul …….., apart. ……., va rog sa-mi eliberati ordonanta de adjudecare asupra imobilului din localitatea ………………, judetul …………….., str. ……….. nr. ……., etajul …….., apart. …….., care mi-a fost adjudecat prin incheierea acestui tribunal din ……………, ca urmare a urmaririi silite pornite […]

model...