hotarare | model formularCerere Suspendarea hotararii atacate cu contestatie in anulare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………., Formulez: CERERE PENTRU SUSPENDAREA HOTARARII ATACATE CU CONTESTATIE IN ANULARE nr. ……… din ………. a Curtii de Apel …………., intimat(a) fiind domiciliat(a) in ……….., pe care va rog s-o judecati fara citarea partilor, s-o admiteti si sa suspendati executarea hotararii atacate pana la solutionarea contestatiei in anulare, inregistrata […]

model...

Cerere revizuire si suspendare executarea hotararii supuse revizuirii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………….., domiciliat(a) in …………………. Formulez: CERERE DE REVIZUIRE SI DE SUSPENDAREA EXECUTARII HOTARARII SUPUSA REVIZUIRII impotriva sentintei civile (sau deciziei civile) nr. ……… din ………. pronuntata de in dosarul nr. ………., intimat(a) fiind …………, domiciliat(a) in ………….., pe care va rog s-o admiteti si sa hotarati: – schimbarea, in tot sau in […]

model...

Cerere Reexaminare hotarare judecatoreasca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………….. Formulez CERERE DE REEXAMINARE impotriva sentintei civile nr. …….. din pronuntata de Judecatoria ……… in dosarul nr. ………, prin care, in baza art. 2 alin. 1 lit. … din Legea nr. 12/1990, republicata, am fost sanctionat(a) contraventional cu ………, pe care va rog s-o desfiintati (sau sa inlocuiti […]

model...

Reexaminare a hotararii de transformare a amenzii in inchisoare contraventionala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….., Formulez: CERERE DE REEXAMINARE a sentintei civile nr. …….. din ……….., pronuntata de Judecatoria …………, in dosarul nr. ………. prin care, cererea, s-a dispus transformarea amenzii in suma de ………. lei in inchisoare contraventionala, hotarare pe care o consider nelegala si netemeinica, pentru ca …………….. De aceea, va […]

model...

Cerere De revizuire hotarare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………. (numele si prenumele partii care cere revizuirea) domiciliat in localitatea ………….., judetul ………., str. ………., nr. ……, etajul ……, apart. ……. fac prezenta cerere de revizuire impotriva (sentintei sau deciziei, dupa caz), nr. ………., din ………., pronuntata de ………………. si prin care ………………… ……………………………………….. (se va arata pe scurt a solutiei […]

model...

Cerere De rectificare a unei hotarari

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………….. (numele si prenumele celui care cere rectificarea hotararii), domiciliat in localitatea …………., judetul ……….., str. ………., nr. …… etajul …… apart. …… va rog sa rectificati sentinta civila nr. ………….., din data de …………, a acestui tribunal, pronuntata in actiunea introdusa de ……………… (numele si prenumele celeilalte parti din cauza in […]

model...

Cerere De investire cu titlu executoriu hotarare judecatoreasca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………, domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………, str. …………….., nr. ……., etajul …….., apart. …….., va rog ca, in conformitate cu art. 374-376 C. proc. civ. sa investiti cu titlu executoriu alaturata sentinta civila nr. ……….. din ………. a acestui tribunal, pe care o depun in copie legalizata si care a ramas […]

model...

Cerere de depunere a recursului la instanta a carei hotarare se ataca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………….., Depun RECURSUL declarat impotriva deciziei penale nr. ……….. din ……… a ……….., pronuntata in dosarul nr. ……… si va rog ca impreuna cu dosarul sa fie inaintat instantei competenta cu solutionarea sa, respectiv …………… Data depunerii ………….. Semnatura, ………. DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

model...

Cerere anulare hotarare declarativa de moarte

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, Formulez CERERE PENTRU ANULAREA HOTARARII DECLARATIVA DE MOARTE pronuntata prin sentinta civila nr. …….. din ……….., in dosarul nr. ……… al acestei instante, prin care am fost declarat mort prezumat, moarte ce ar fi avut loc la data de ………, hotarare pe care va rog s-o anulati. In […]

model...