transcriere | model formularCerere de Transcrierea gajului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………… cu domiciliul in …………….. depun contractul incheiat intre mine, in calitate de creditor gajist si debitorul ………………., contract ce reprezinta un gaj comercial, cu rugamintea de a dispune inscrierea sa in registrul de amanet. Cu consideratie, Semnatura, DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI

model...

Cerere de Transcriere a ordonantei de adjudecare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………………. Depun ordonanta de adjudecare nr. …………, din ………., emisa de ……….. si va rog sa dispuneti TRANSCRIEREA EI IN REGISTRUL DE MUTATII. Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 551 alin. 4 C. proc. civ. Data depunerii ………….. Semnatura, ………. DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………..

model...