completare | model formularAnulare, rectificare sau completare a unei inregistrari in registru de stare civila

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in ………….. chem in judecata Primaria ………., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti: – ANULAREA, – RECTIFICAREA, SAU – COMPLETAREA ACTULUI DE NASTERE, CASATORIE SAU DECES privind pe ………, inregistrat la Serviciul starii civile de pe langa Primaria ……., sub nr. ……….. din data de …….., pentru […]

model...