rectificare | model formularCerere Rectificare a datei mortii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………., Formulez CERERE PENTRU RECTIFICAREA DATEI MORTII PREZUMATE privind pe ……….., cu ultimul domiciliu in …………, pronuntata prin sentinta civila nr. ………. din ………… a acestei instante, in dosarul nr ………., ramasa definitiva, pentru ca din eroare s-a trecut data mortii ca fiind ………, in loc de ………… In […]

model...

Cerere Notarea unei actiuni in rectificare

Act din categoria Cereri

Cerere de notare a unei actiuni in rectificare Domnule Presedinte, Subsemnatul ……………….., domiciliat in …………., judetul ………….., str. ………….., nr. …, va rog sa dispuneti: Notarea in cartea funciara nr. …… a comunei ………, a actiunii de rectificare prin care cer radierea intabularii facute in partea a II-a nr. curent ……, a cartii funciare in […]

model...

Cerere De rectificare inregistrare in registrul de stare civila

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ……………… (numele si prenumele reclamantului), domiciliata in localitatea ……………, judetul …………., str. …………….., nr. …….., etajul ……., apart. …….., chem in judecata Comitetul executiv al Consiliului Local al …………………, cu sediul in localitatea ………….., judetul …………, str. ………….., nr. ………, pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti rectificarea actului de […]

model...

Cerere De rectificare a unei hotarari

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………….. (numele si prenumele celui care cere rectificarea hotararii), domiciliat in localitatea …………., judetul ……….., str. ………., nr. …… etajul …… apart. …… va rog sa rectificati sentinta civila nr. ………….., din data de …………, a acestui tribunal, pronuntata in actiunea introdusa de ……………… (numele si prenumele celeilalte parti din cauza in […]

model...

Anulare, rectificare sau completare a unei inregistrari in registru de stare civila

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in ………….. chem in judecata Primaria ………., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti: – ANULAREA, – RECTIFICAREA, SAU – COMPLETAREA ACTULUI DE NASTERE, CASATORIE SAU DECES privind pe ………, inregistrat la Serviciul starii civile de pe langa Primaria ……., sub nr. ……….. din data de …….., pentru […]

model...