recurs | model formularCerere de revenire asupra renuntarii la recurs si declararea recursului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in …………. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ………, al judecatoriei sau tribunalului ……………, in care s-a pronuntat sentinta penala nr. ………… din ……………. In baza art. 3854 alin. 2 raportat la art. 368 alin. 2 C. proc. pen., REVIN ASUPRA DECLARATIEI RENUNTARE EXPRESA […]

model...

Cerere de retragere a recursului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ………., al judecatoriei sau tribunalului ………., in care s-a pronuntat sentinta penala nr. ……….. din ………..; In baza art. 3854 alin. 2 raportat la art. 369 C. proc. pen., declar ca IMI RETRAG RECURSUL, declarat la […]

model...

Cerere Repunere in termenul de apel (recurs) pierdut

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………., domiciliat(a) in ………………. Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ……… al acestei instante, cu termen de judecata la data de. ………., Formulez: CERERE DE REPUNERE IN TERMENUL DE APEL (RECURS) PIERDUT, in dosarul nr. …….., in care s-a pronuntat sentinta civila nr. ……….. din …….. a acestei instante. Motivele cererii: In […]

model...

Cerere Renuntare la recurs

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. …….., al judecatoriei sau tribunalului …………, in care s-a pronuntat sentinta penala nr. ……….. din ………….., hotarare impotriva careia am dreptul sa declar recurs pana la data de …………., In temeiul art. 3854 alin. 2 raportat […]

model...

model:

Cerere Recurs impotriva deciziei civile

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………… domiciliat(a) in ……………….. Declar RECURS impotriva deciziei civile nr. ……. din …….. a Tribunalului ……….. pronuntata in dosarul nr. …….., cat si impotriva sentintei civile nr. …….. din ……….. a Judecatoriei ………… pronuntata in dosarul nr. ……, parte intimata fiind …………. domiciliat(a) in ………….., pe care va rog sa-l admiteti, sa […]

model...

Cerere Depunerea recursului la tribunal

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ………………, In temeiul art. 302 C proc. civ., DEPUN RECURSUL formulat impotriva deciziei civile nr. ……….. din ………. pronuntata de acest tribunal, in dosarul nr. ……… care cuprinde si cererea de suspendarea executarii hotararii atacate. Vin cu rugamintea de a inainta de urgenta acest recurs Curtii de Apel in […]

model...

Cerere Depunere recurs la instanta de fond

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ………………….. Depun recursul formulat impotriva ordonantei de adjudecare nr. ……… din ……….. a acestei instante pronuntata in dosarul nr. …….. intimati fiind: – creditorul-intimat ……………… – adjudecatarul-intimat …………… Va rog sa inaintati acest recurs impreuna cu dosarul Tribunalului ……….. in vederea judecarii recursului. Depun cererea de recurs in trei […]

model...

Cerere De recurs

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….. (numele si prenumele recurentului), domiciliat in localitatea ……………, judetul …………, str. ………., nr. …… etajul …… apart. …… declar recurs impotriva sentintei civile nr. …………, din …………, pronuntata de ………………., si prin care ……………… ………………….. (se va expune solutia, reprodusa dupa dispozitivul hotararii atacate, in cadrul careia se vor indica si […]

model...

model:

Cerere de depunere a recursului la instanta a carei hotarare se ataca

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………….., Depun RECURSUL declarat impotriva deciziei penale nr. ……….. din ……… a ……….., pronuntata in dosarul nr. ……… si va rog ca impreuna cu dosarul sa fie inaintat instantei competenta cu solutionarea sa, respectiv …………… Data depunerii ………….. Semnatura, ………. DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

model...

Cerere (Memoriu) pentru introducere recurs in anulare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PROCUROR GENERAL, Subsemnatul(a) …………… domiciliat(a) in ……………….. Vin cu rugamintea ca in temeiul art. 330 alin. 1 pct. 1 sau 2 C. proc. civ., sa introduceti: RECURS IN ANULARE, la Curtea Suprema de Justitie, impotriva sentintei (sau deciziei) civile din ……. pronuntata de ………… in dosarul nr. ……….. prin care (se enunta solutia pronuntata), […]

model...