hotarare declarativa | model formularCerere anulare hotarare declarativa de moarte

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, Formulez CERERE PENTRU ANULAREA HOTARARII DECLARATIVA DE MOARTE pronuntata prin sentinta civila nr. …….. din ……….., in dosarul nr. ……… al acestei instante, prin care am fost declarat mort prezumat, moarte ce ar fi avut loc la data de ………, hotarare pe care va rog s-o anulati. In […]

model...