constatare | model formularDecizie de imputare

Act din categoria Diverse

Având în vedere nota de constatare / proces verbal de cercetare administrativă întocmit de ……………………………………………………………………….. prin care se constată o pagubă materială în valoare de …………………………. lei, reprezentând …………………………………………………….. produsă în ziua/perioada de ……………………………. de care societatea/unitatea a luat cunoştinţă1) …………………………………………….. DECIDE I. Imputarea sumei de …………………………. lei2) în sarcina: 1. (numele şi prenumele) …………………………………………… […]

model...

Constatare nulitate, anulare sau desfacere adoptie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate, sa hotarati: – CONSTATAREA NULITATII ADOPTIEI; – ANULAREA ADOPTIEI; – DESFACEREA ADOPTIEI, minorului(ei) ……….., incuviintata prin decizia nr. ……. din ………. emisa de ……….. (sau sentinta […]

model...

Cerere Constatare a unei stari de fapt

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………….., domiciliat(a) in ………………., Formulez: CERERE PENTRU CONSTATAREA STARE DE FAPT in procesul ce formeaza obiectul dosarului nr. ……… al acestei instante, avand ca obiect …………, partea adversa fiind …………, proces ce are termen de judecata la data de ……….. impotriva numitului(ei) …………., domiciliat(a) in ……………, pentru a se constata de urgenta […]

model...

Chemare in judecata pentru constatarea nulitatii unor acte de instrainare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………………. Chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratii: – …………, domiciliat(a) in ………….. si – …………, domiciliat(a) in ………….. in actiune pentru CONSTATAREA NULITATII ACTULUI de vanzare-cumparare sub semnatura privata, incheiat la data de …….., avand ca obiect vanzarea-cumpararea unui teren in suprafata de ….. situat in […]

model...