beneficiu | model formularAcceptare succesiune sub beneficiu de inventar facuta de minor care a implinit 14 ani

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) …………., fiul lui si al …………., nascut(a) la data de ………., domiciliat(a) in ……………, in calitate de mostenitor legal sau testamentar al defunctului (ei) ………. decedat(a) la in …………, cu ultimul domiciliu in ……….. declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA RESPECTIV SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie pe care o fac in prezenta reprezentantului […]

model...

Cerere acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………, mostenitor(oare) legal(a) sau testamentar(a) a defunctului(ei) ……………, decedat(a) la data de ……….., in ………….. In temeiul art. 704 C. civ., declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI(EI) SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie care urmeaza sa fie inscrisa in registrul anume destinat pentru aceste declaratii (art. 76 alin. ultim din […]

model...