acceptare suc | model formularCerere pentru acceptarea expresa, acceptare succesiune

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR, Subsemnatul ……………. domiciliat in ……………………., In temeiul art.689 C. civ. declar ca ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA defunctului ………….. decedata la data de …/…/…. cu ultimul domiciliu in …………… al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt. Varog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor. DATA …./…./….. SEMNATURA DOMNULUI NOTAR PUBLIC………………………………. 54. ACCEPTAREA […]

model...