Acceptare succesiune sub beneficiu de inventar facuta de minor care a implinit 14 ani

Model Acceptare succesiune sub beneficiu de inventar facuta de minor care a implinit 14 ani

DOMNULE NOTAR PUBLIC,

Subsemnatul(a) …………., fiul lui si al …………., nascut(a) la data de ………., domiciliat(a) in ……………, in calitate de mostenitor legal sau testamentar al defunctului (ei) ………. decedat(a) la in …………, cu ultimul domiciliu in ……….. declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA RESPECTIV SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie pe care o fac in prezenta reprezentantului meu legal …………, domiciliat in ………….
Anexam urmatoarele acte: …………….. care stabilesc calitatea mea de mostenitor.

Data
……..
Semnatura minorului,
………………..

Semnatura reprezentantului legal,
………………..

DOMNULUI NOTAR PUBLIC ……………..

Acceptare succesiune sub beneficiu de inventar facuta de minor care a implinit 14 ani