Cerere acceptare expresa a succesiunii

Model Cerere acceptare expresa a succesiunii

DOMNULE NOTAR PUBLIC,

Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………..
In temeiul art. 689 C. civ., declar ca
ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA
defunctului(ei) …………, decedat(a) la data de …….., cu ultimul domiciliu in ……….., al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt.
Va rog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor.

Data depunerii
…………..
Semnatura,
……….

DOMNULUI NOTAR PUBLIC ………………..

Cerere acceptare expresa a succesiunii