Cerere pentru acceptarea expresa, acceptare succesiune

Model Cerere pentru acceptarea expresa, acceptare succesiune

DOMNULE NOTAR,

Subsemnatul ……………. domiciliat in …………………….,
In temeiul art.689 C. civ. declar ca

ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA

defunctului ………….. decedata la data de …/…/…. cu ultimul domiciliu in …………… al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt.
Varog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor.

DATA …./…./…..
SEMNATURA

DOMNULUI NOTAR PUBLIC……………………………….

54. ACCEPTAREA SUCCESIUNII SUB BENEFICIU DE INVENTAR
(MODEL ORIENTATIV)

DOMNULE NOTAR,

Subsemnatul …………… domiciliat in ……………….. mostenitor legal sau testamentar a defunctului …………… decedat la data de …/…/…. in …………………
In temeiul art.704 C.civ.
Declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie care urmeaza sa fie inscrisa in registrul destinat acestor declaratii (art.76 alin.ultimdin Legea nr.36/1995).
In baza art.705 C. civ. anexez inventarul exact al bunurilor succesiunii, intocmit potrivit formelor cerute de actele normative in vigoare.

DATA …./…./….
SEMNATURA

DOMNULUI NOTAR PUBLIC…………………….

Cerere pentru acceptarea expresa, acceptare succesiune