Modele de CereriCerere actiune de divort

Act din categoria Cereri

Domnule presedinte, Subsemnatul ……………………………………, domiciliat în ………………………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. ……….., chem în judecatã pe sotia mea ……………..domiciliatã în ……………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. ……….., pentru ca prin hotãrârea ce veti pronunta sã desfaceti cãsãtoria încheiatã între subsemnatul si pârâta ……………………….., la […]

model...

model: ,

Actiune de chemare in garantie pentru evictiune totala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………. domiciliat in ……………….. parat in procesul ce face obiectul dosarului nr. ……………………… cu termen de judecata la data de …./…./…. al acestei instante, chem in garantie si personal la interogatoriu pe …………………. domiciliat in ………. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati – daca veti adminte actiunea principala – […]

model...

Chemare in garantie pentru evictiune partiala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………. domiciliat in ……………….. parat in procesul ce face obiectul dosarului nr. ……………………… cu termen de judecata la data de …./…./…. al acestei instante, chem in garantie si personal la interogatoriu pe …………………. domiciliat in ………. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti rezolutiunea contractului – daca veti admite actiunea […]

model...

Cerere acordare pensie parinti

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru ca pe baza hotararii ce veti pronunta, sa-l(o) obligati la PENSIE DE INTRETINERE PENTRU PARINTE, incepand cu data introducerii actiunii, pe tot restul vietii mele si la plata cheltuielilor de judecata pe care le […]

model...

Cerere acordarea pensiei copil minor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) ………….. domiciliat(a) in …………., in numele si ca reprezentant(a) legal(a) a(al) minorului …………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in ………, pentru a fi obligat(a) la PENSIE DE INTRETINERE urmand sa contribuie lunar la cheltuielile de intretinere a minorului mai sus-numit si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata […]

model...

Cerere acordare asistenta juridica invinuit sau inculpat

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (SAU PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) ………., domiciliat (a) in ……………….. invinuit(a) in dosarul de urmarire penala nr. ………. sau inculpat(a) in dosarul penal nr. ……., cu termen de judecata la data de …………… In temeiul art. 171 C. proc. pen., respectuos va rog sa-mi DESEMNATI UN APARATOR, deoarece ma aflu in una din situatiile […]

model...

Cerere acordare a asistentei juridice celorlalte parti

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………, cu domiciliul in ………….., parte vatamata, parte civila sau parte responsabila civilmente in dosarul de urmarire penala nr. …….. sau in dosarul penal nr. ……….., cu termen de judecata la data de ………… In temeiul art. 173 alin. 3 C. proc. pen., va rog sa apreciati ca datorita […]

model...

Acceptare succesiune sub beneficiu de inventar facuta de minor care a implinit 14 ani

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) …………., fiul lui si al …………., nascut(a) la data de ………., domiciliat(a) in ……………, in calitate de mostenitor legal sau testamentar al defunctului (ei) ………. decedat(a) la in …………, cu ultimul domiciliu in ……….. declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA RESPECTIV SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie pe care o fac in prezenta reprezentantului […]

model...

Cerere acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………, mostenitor(oare) legal(a) sau testamentar(a) a defunctului(ei) ……………, decedat(a) la data de ……….., in ………….. In temeiul art. 704 C. civ., declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI(EI) SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie care urmeaza sa fie inscrisa in registrul anume destinat pentru aceste declaratii (art. 76 alin. ultim din […]

model...

Cerere acceptare expresa a succesiunii

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………….. In temeiul art. 689 C. civ., declar ca ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA defunctului(ei) …………, decedat(a) la data de …….., cu ultimul domiciliu in ……….., al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt. Va rog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor. Data depunerii ………….. Semnatura, ………. […]

model...