acordare | model formularAcord de transfer

Act din categoria Diverse

ÃŽncheiat astăzi …………………….. la ………………………………………. I. PÄ‚RÅ¢ILE ACORDULUI 1.1. Clubul …………………………………… cu sediul în ……………………………… str. …………………………….. nr. …………, sectorul/judeÅ£ul …………………………, înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin SentinÅ£a civilă nr. …………………………………. din ………………………………. a ……………………………. reprezentat de …………………………….. având funcÅ£ia de ………………….. în calitate de cedent, pe de o parte, ÅŸi 1.2. Clubul ……………………………………… cu […]

model...

Cerere acordare licenta de import

Act din categoria Cereri

Agentul economic …………, cu sediul in: ………….., str. ……… nr. …….., inregistrat la Registrul comertului sub nr. ………., cod fiscal …………., telefon ……….., fax ……….., telex ……., reprezentat prin ……………, domiciliat in ……….., str. ………, nr. ……, bl. ……., sc. ………, et. …….., ap. ……, sectorul ……….., judetul …………., posesorul buletinului de identitate seria ……. […]

model...

Cerere Pentru acordarea licentei de fabricatie

Act din categoria Cereri

Agentul economic …………….., cu sediul in …………………….. ……………., str. ……………… nr. ……, inregistrat la Registrul comertului sub nr. ………….., cod fiscal ………………………….. telefon …….., fax……., telex ………, reprezentat prin ………….. domiciliat in …………, str. ………… nr. …., bl. ….., sc. ……, et. …, ap. …, sectorul ….., judetul …….., posesor al buletinului de identitate seria […]

model...

Cerere acordare pensie parinti

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru ca pe baza hotararii ce veti pronunta, sa-l(o) obligati la PENSIE DE INTRETINERE PENTRU PARINTE, incepand cu data introducerii actiunii, pe tot restul vietii mele si la plata cheltuielilor de judecata pe care le […]

model...

Cerere acordare asistenta juridica invinuit sau inculpat

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (SAU PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) ………., domiciliat (a) in ……………….. invinuit(a) in dosarul de urmarire penala nr. ………. sau inculpat(a) in dosarul penal nr. ……., cu termen de judecata la data de …………… In temeiul art. 171 C. proc. pen., respectuos va rog sa-mi DESEMNATI UN APARATOR, deoarece ma aflu in una din situatiile […]

model...