pensie | model formularCerere Reducerea pensiei de intretinere

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………….., chem in judecata pe parata(ul) …………, domiciliat(a) in …………., in calitate de reprezentant(a) legal(a) a(l) minorului …………. pentru ca sa hotarati REDUCEREA PENSIEI DE INTRETNERE la care am fost obligat(a) prin sentinta civila nr. ……. din ……… pronuntata de judecatoria …………. Cer, de asemenea, obligarea paratului(ei) la plata […]

model...

Cerere Majorare pensie de intretinere

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) …………. domiciliat(a) in …………… in numele si ca reprezentant(a) legal(a) a minorului …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………., domiciliat(a) in ……………., pentru ca, pe baza hotararii ce veti pronunta, sa dispuneti MAJORAREA PENSIEI DE INTRETINERE la care a fost obligat(a) prin sentinta civila nr. …….. din …………, […]

model...

Cerere acordare pensie parinti

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru ca pe baza hotararii ce veti pronunta, sa-l(o) obligati la PENSIE DE INTRETINERE PENTRU PARINTE, incepand cu data introducerii actiunii, pe tot restul vietii mele si la plata cheltuielilor de judecata pe care le […]

model...

Cerere acordarea pensiei copil minor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) ………….. domiciliat(a) in …………., in numele si ca reprezentant(a) legal(a) a(al) minorului …………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in ………, pentru a fi obligat(a) la PENSIE DE INTRETINERE urmand sa contribuie lunar la cheltuielile de intretinere a minorului mai sus-numit si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata […]

model...

Procura de ridicare a pensiei din cont curent

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea ………………………………., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………………., seria ……….. nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de ridicare a pensiei de la oficiul postal

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean …………………………………, născut la data de ……………………………., în localitatea …………………………………, de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………. eliberat de ……………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Chemare in judecata reducerea pensiei de intretinere

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………………….. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ………………….. judetul …………………, str. ………….., nr. ……, etajul ……., apart. ……, chem In judecata si personal la interogatoriu pe ……………………… (numele si prenumele paratei), domiciliata in localitatea …………….. judetul ……………., str. ……………, nr. …….., etajul ……, apart. ……, pentru ca prin hotararea ce veti […]

model...