Modele de CereriCerere De intocmire proces verbal de situatie imobil urmarit

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………, domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ………………., nr. ……., etajul ……., apart. …….., va rog sa dispuneti sa se incheie procesul-verbal de situatie a imobilului din localitatea …………….., judetul …………., str. ……………, nr. …….., nr. carte funciara ……….., nr. topografic proprietatea debitorului meu ……………….., domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………, […]

model...

Cerere de interventie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul………………., (numele si prenumele intervenientului) domiciliat in …………….. (localitatea in care domiciliaza intervenientul), judetul ……….., str. ……….., nr. ….. etajul ….. apart. …. fac cerere de interventie in interes (se va completa, dupa caz, cu: “in interes propriu”, “in interesul reclamantului” sau “in interesul paratului”), in actiunea care formeaza obiectul dosarului nr. ………. […]

model...

Cerere de inscriere in tabloul de ordine a creditorilor si in tabloul distribuire pret

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………………, domiciliat in judetul ……………., str. …………… nr. ……., etajul ………, apart. …….., creditor al lui ……………….., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………, str……………., nr. ………, etajul …….., apart. ………, pentru suma de lei ………….., asa cum rezulta din ……………., va rog sa dispuneti inscrierea mea in tabloul de ordine al creditorilor […]

model...

Cerere De executare silita imobiliara

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……………, str. ……………., nr. …….., etajul ………, apart. …….., va rog sa dispuneti inceperea executarii silite prin facerea si transcrierea comandamentului asupra imobilului din localitatea …………….., judetul ……………, str. ……………, nr. ………., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ………., proprietatea lui […]

model...

Cerere De executare silita

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………, str. ……………, nr. ………, etajul ………, apart. ………, va rog sa dispuneti – in conformitate cu art. 372-373 C. proc. civ. – punerea in executare silita a ……………….. (se va indica titlul executoriu ce urmeaza a se executa) investit cu titlu executoriu si din care […]

model...

Cerere De cumparare actiuni

Act din categoria Cereri

Catre*) …………………………………….. Asociatia …………………………………… Societatea Comerciala ………………………… Subsemnatul(a) ……………………………………………………., domiciliat(a) in …………………………………………. posesor(oare) al(a) buletinului de indentitate seria …………. nr. …………………., declar ca: a) indeplinesc conditiile cerute de lege pentru admiterea in asociatie, avand statutul de**) ………………………………………………………. ……………… la societatea comerciala; b) am luat cunostinta si sunt de acord cu statutul asociatiei si cu programul […]

model...

Cerere De conexare mai multor urmari imobiliare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea ………….., judetul ……………. str. ……………. nr. ………, etajul …….., apart. …….., va rog sa dispuneti conexarea urmaririi pornite, la cererea mea prin comandamentul nr. …………., din ………….., infiintat ca urmare a incheierii acestui tribunal nr. ………., din …………., (dosar nr. ……….) asupra imobilului din localitatea ……………., judetul ……………, […]

model...

Cerere De chemare in judecata

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….. (numele si prenumele reclamantului, reclamantei sau reclamantilor), domiciliat in ………………. (localitatea in care domiciliaza reclamantul) judetul …………, str. …………….., nr. …. etajul …. apart. …… in calitate de ……………… (calitatea reclamantului, numai atunci cand nu sta in judecata in nume propriu – mandatar, tutore etc. In acest caz el este obligat […]

model...

Cerere de amanare a judecatii, amanare judecata

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………… (numele si prenumele partii care cere amanarea judecatii) reclamant (sau dupa caz – parat, recurent, intimat, contestator etc.) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ………….., va rog sa dispuneti, la termenul de ……………, amanarea judecarii acelei cauze, intrucat sunt internat in spital, dupa cum rezulta din certificatul anexat iar aparator […]

model...

Cerere darea de data certa

Act din categoria Cereri

Domnule Notar, Subsemnatul ……..1)…….., domiciliat in ….2)….., judetul ………, str. ……………, nr. ….., et. ….., ap. ….., va rog sa dati data certa alaturatului act sub semnatura privata prin care ……..3)………. . Semnatura, Domnului Notar al ……….. 1) Numele si prenumele celui care cere darea de data certa. 2) Localitatea in care domiciliaza cel care […]

model...

model: