executare silita | model formularCerere Repunere in termen a incuviintarii executarii silite

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………, domiciliat(a) in …………………, Formulez: CERERE DE REPUNERE IN TERMEN PENTRU INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE impotriva debitorului(oarei) ……………… domiciliat(a) in ………….. Motivele cererii: In fapt, prin sentinta civila nr. ………. din ………. pronuntata de judecatoria …………..in dosarul nr. ……….., ramasa definitiva si irevocabila, debitorul(oarea) a fost obligat(a) sa-mi plateasca suma de …….. lei. […]

model...

Cerere Inceperea executarii silite

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………….., va rog sa dispuneti INCEPEREA EXECUTARII SILITE impotriva debitorului(oarei) ……….., domiciliat(a) in ………., care imi datoreaza ……………., asa cum reiese din sentinta civila nr. ………. ramasa definitiva si investita cu formula executorie, care constituie titlu executoriu. Cer ca urmarirea sa se faca asupra imobilului (teren sau constructie) situat […]

model...

Cerere De executare silita imobiliara

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……………, str. ……………., nr. …….., etajul ………, apart. …….., va rog sa dispuneti inceperea executarii silite prin facerea si transcrierea comandamentului asupra imobilului din localitatea …………….., judetul ……………, str. ……………, nr. ………., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ………., proprietatea lui […]

model...

Cerere De executare silita

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………, str. ……………, nr. ………, etajul ………, apart. ………, va rog sa dispuneti – in conformitate cu art. 372-373 C. proc. civ. – punerea in executare silita a ……………….. (se va indica titlul executoriu ce urmeaza a se executa) investit cu titlu executoriu si din care […]

model...

Contestatie pentru suspendarea executarii silite

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in …………………….. Formulez: CONTESTATIE PENTRU SUSPENDAREA EXECUTARII SILITE, ceruta de creditarul(area) …………., domiciliat(a) in ……………, pornita prin comandamentul nr. ………… din ………….emis de aceasta instanta, pentru imobilul meu, (teren sau constructie) situat in ………… cu rugamintea de a suspenda executarea pentru ca inteleg sa ofer creditorului veniturile imobilului supus executarii, […]

model...

Contestatie la executarea silita

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ……………….. Formulez: CONTESTATIE LA EXECUTARE impotriva executarii silite a deciziei civile nr. ……… din ………. pronuntata de ……….. ramasa definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie, la cererea intimatului(ei) ……….., domiciliat(a) in ……….. Pana la solutionarea acestei contestatii, va rog sa dispuneti: SUSPENDAREA EXECUTARII Admitand contestatia si anuland formele […]

model...

Contestatia datornicului impotriva executarii silite

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….., domiciliat in ………………., judetul …………….., str. ……………, nr. ………, etajul ………, apart. ………, fac contestatie impotriva executarii silite cerute de ……………….. (se mentioneaza numele si prenumele intimatului), domiciliat in ………………, judetul ………….., str. …………….., nr. ………, etajul …….., apart. …….., si incepute prin ……………… (se va mentiona actul – si data […]

model...

Contestatie la executarea silita imobiliara

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………, domiciliat in localitatea …………., judetul ……………, str. ……………., nr. ………, etajul ………, apart. …….., fac contestatie impotriva executarii silite incepute la cererea lui …………….., din localitatea ……………, judetul …………, str. ……………. nr. ……. etajul ……… apart. ……. prin comandamentul nr. …………. din …………. infiintat ca urmare a incheierii acestui tribunal nr. […]

model...